Jesteśmy partnerem w projekcie FORhesIT

System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)

Cel projektu: Celem projektu FORhesIT jest stworzenie systemu IT wspierającego szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metod foresightu, czyli interdyscyplinarnych, partycypacyjnych metod i narzędzi planowania, zorientowanych na działanie w średnio lub długoterminowym horyzoncie czasowym. Jego idea wynika z potrzeby poprawy konkurencyjności, skuteczności systemu poradnictwa zawodowego i  potrzeby rozwoju oferty edukacyjnej na poziomie wyższym.

W projekcie FORhesIT zostanie udoskonalone istniejące już narzędzie IT „Horyzonty Przyszłości”, a jego uzupełnieniem będzie podręcznik dla użytkowników. Narzędzie zostanie z jednej strony uproszczone i zautomatyzowane (celem zwiększenia przystępności dla użytkowników nie będących znawcami metodyki foresight), z drugiej zaś – zostanie wzbogacone o oryginalny, innowacyjny zestaw metod foresight  dających możliwość analizy czynników społecznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, politycznych, wpływających na intersujący użytkowników obszar analizy, czyli rynek pracy, rozwój zawodowy, planowanie ścieżek kariery.

W ramach projektu  prowadzone będzie testowanie narzędzia z uwzględnieniem przedstawicieli grupy docelowej, zarówno w Polsce jak i w Norwegii. Narzędzie FORhesIT będzie dostępne w otwartych zasobach, przeznaczone dla doradców zawodowych i nauczycieli akademickich na potrzeby kształcenia zawodowego oraz dla studentów i absolwentów uczelni na potrzeby kreowania własnych ścieżek rozwoju zawodowego.

Rezultaty projektu (IO):

IO1 - Opracowanie metodyki foresight na potrzeby przyszłościowego rynku pracy

IO2 - Modyfikacja i rozbudowa narzędzia IT „Horyzonty Przyszłości”

IO3 - Komputerowo-wspomagany proces tworzenia scenariuszy z wykorzystaniem foresightu

IO4 - Pilotażowe testowanie narzędzia IT

Partnerzy projektu:

Termin realizacji: 01.03.2022-29.02.2024

Finansowanie: Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).

Kontakt:

kierownik projektu:
dr Jolanta Religa
jolanta.religa@itee.lukasiewicz.gov.pl

komunikacja/zapewnienie jakości:
Remigiusz Mazur
remigiusz.mazur@itee.lukasiewicz.gov.pl

www.forhesit.euPowrót na górę strony

Znajdź nas w social mediach: